Este curso corresponde  a Física para las carreras  Ing. Agronómica y Bromatológica de FICA.

Año: 2020

Profesor Responsable: Mg. Ing. Viviana Myriam Mercado

Profesor JTP responsable de laboratorio: Federico Gastón Rosales

Profesor JTP responsable de práctico: Néstor Fabián Galdeano

Profesor JTP responsable de práctico:  Rafael Rodrigo 

Profesor auxiliar de práctico: Eduardo Gil 

Foto gratis 109912160 © creativecommonsstockphotos - Dreamstime.com

Computación - Computación I - Fundamentos de Informática

Carreras: Ing. Industrial - Ing. Electromecánica - Ing. Electrónica - Ing. Mecatrónica - Ing. Química - Ing. en Alimentos

Estudiantes libres que desean rendir examen en esta condición, comunicarse por mail a: viviana.gasull@gmail.com, arielsavini@gmail.com