Equipo Docente:

-        Dra. EDITH PEREZ, Prof. Responsable

-        Dra. VERONICA PALMIRA FILIPPA, Prof. Colaborador

-        Med. Dr. OSCAR OSVALDO AIRASCA, Responsable de Práctico

-        Lic. MARIA CARLA DIAZ GUEVARA, Auxiliar de Práctico A.1ra

-        Lic. BARBARA ANDREA ESPECHE, Auxiliar de Práctico A.1ra

-        Srta. MARIA VICTORIA MONCHO QUIROGA, Auxiliar de Laboratorio - Estudiante-